Lär dig spela roulette

Alla har någon gång sett ett roulettehjul, där siffrorna 1-36 är planlöst utplacerade i små fack, växelvis färglagda med svart och rött. Från nummer 1-10, samt nummer 19-28 så är udda nummer röda och jämna nummer är svarta. Från nummer 11 till 18, och 29-36 är udda nummer istället svarta och jämna nummer är röda. Det finns även i den franska varianten ett grönt fack för siffran noll, och i den amerikanska formen av roulette finns det också en grön dubbelnolla. Denna skillnad kan verka obetydlig, men den ökar husets chans till vinst från 2,7% till 5,26%. Det finns även en europeisk variant av roulette, som är en enklare form av den franska. De båda formerna spelas på samma sätt, bara att den franska har fler sätt att lägga sina satsningar på. Gemensamt för alla former av roulette är dock att du vid vinst alltid får behålla din insats. Om du skulle vinna 35 gånger pengarna, så är inte din egen insats inräknad i återbetalningen utan det är utöver din satsning.

Spelplanen består av ett rutnät av 3 kolumner gånger 13 rader, där det även finns en kolumn för nollan (eventuellt även dubbelnollan) överst. I de översta 12 raderna finns siffrorna 1-36 utplacerade, och under varje kolumn finns tre fält. Dessa fält täcker alla nummer i kolumnen ovanför. Till vänster om rutnätet finns de 6 enkla chanserna och 3 dussin-alternativ.

Innan croupieren startar spelet så skall varje spelare göra sina satsningar. De enklaste sätten att spela på är att satsa på enskilt nummer eller på de enkla chanserna rött/svart, högt/lågt eller udda/jämt. Satsar du på ett enkelt nummer, så kallat numéro plein eller straight-up kan du vinna 35 gånger pengarna medan de enkla chanserna bara ger jämn återbetalning.

Förutom ovanstående möjligheter finns en uppsjö med andra sätt, som involverar fler chanser att vinna men som även minskar oddsen.

Man kan bland annat spela på två nummer samtidigt genom att placera sina marker på linjen mellan två angränsande nummer. Exempelvis mellan 2an och 3an, eller 17 och 18. Man kan då vinna 17 gånger pengarna. En sådan satsning kallas på franska á cheval eller split bet.

Att spela på en rad innebär att man lägger sina marker på kantlinjen av dina önskade nummer. Alltså, om man önskar att spela på nummerna 19-20-21, så placerar man sina marker på linjen till vänster om siffran 19. Detta kallas transversale plein eller street bet och ger 11 gånger pengarna.

Vid spel på rad med nollan så skall insatsen förläggas på linjekorsningen mellan nollan och numren 1-2 eller 2-3. Då har du spelat på siffrorna 0-1-2 eller 0-2-3. Detta ger samma vinst som en vanlig rad, men kallas transversale plain eller zero street bet.

Hörnsatsningar, också kallade carré eller corner bet, sker genom att du sätter dina marker på en linjekorsning mellan fyra nummer. Exempelvis kan man satsa på nummer 14-15-17-18, och skulle någon av dessa siffror komma upp så vinner man 8 gånger pengarna. Man kan också spela på hörn med nollan, och det fungerar på samma sätt som en vanlig hörnsatsning bara att man istället placerar sin satsning i den yttre linjekorsningen med anslutning till nollan. Detta kallas då istället för carré avec zéro eller zero corner bet.

Vid satsning på dubbelrad täcker man en linjekorsning ute i kanten av bordet och spelar då på två rader, det vill säga 6 nummer. Ett så kallat sixain ger 5 gånger insatsen.

Dussinsatsningarna innebär att man satsar på 12 nummer samtidigt genom ett av dussinalternativen 1st 12, 2nd 12 eller 3rd 12. De olika valen står för siffrorna 1-12, 13-24 eller 25-36. Dessa kallas för douzaine, eller dozen bet och ger 2 gånger insatsen.

I de tre fälten under siffrorna kan man göra kolonn-satsningar. Lägger man sina marker i något av dessa fält så spelar man på samtliga 12 nummer i kolumnen ovan, och detta ger två gånger insatsen om ett av dina nummer vinner. Detta kallas colonne eller column bet.

Den franska varianten av roulette har, förutom ovanstående alternativ, ytterligare några satsningsmöjligheter.

Voisins du Zero innebär att du satsar på de 17 nummer som omgärdar nollan på det franska roulettehjulet.

Tiers du Cylindre betyder att man satsar på de 12 nummer som ligger mitt emot nollan på hjulet.

Orphelins menar att man satsar på de övriga 8 nummer som varken ingår i Voisins du Zero eller Tiers du Cylindre..

Finales en Plein betyder att man kan satsa på alla nummer som slutar på en specifik siffra. Om man exempelvis ropar Finales en Plein 2 så spelar man på numren 2,12, 22 och 32. Man kan även spela på Finales a Cheval där du kan välja två siffror som det vinnande numret skall sluta på. Ropa Finales a Cheval 1 och 2 så vinner du på nummer 1, 2, 11, 12, 21, 22, 31 och 32.

När man sedan har gjort en, eller flera, av ovan föreslagna satsningar så slår croupieren kulan i motsatt rotationsriktning mot hjulet. När kulan sedan faller ner och ligger stilla i ett fack skall croupieren tydligt ropa ut det vinnande numret.

Skulle något hända innan kulan stannat i ett fack, som att något faller ner i hjulet eller att kulan på något annat sätt påverkas så skall croupieren ropa omslag och starta om spelet.

Den som vinner får tillbaka sin insats och den övriga vinsten, medan bordet rensas på övriga satsningar och förbereds inför nästa omgång. Roulette handlar om slump, och det gäller att ha tur för att vinna. Oavsett hur genomtänkta dina satsningar är, så har alltid kasinot en fördel som kallas ”The House Edge.” Det enda sättet att lämna spelet som vinnare är om man har nog med disciplin att sluta spela i tid.